Danas počinje drugi ciklus projekta „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ koji Ekopak realizira u saradnji sa NVO Ekotim.

Nakon velikog interesovanja djece u prošloj školskoj godini, u ovom ciklusu će učestvovati učenici slijedećih osnovnih:

 • Isak Samokovlija,
 • Musa Ćazim Ćatić,
 • KŠC Sarajevo,
 • Nafija Sarajlić,
 • Velešićki heroji 
 • Aleksa Šantić

i srednjih škola:

 • Peta gimnazija
 • KŠC „Sveti Josip“ Sarajevo – Gimnazija
 • KŠC „Sveti Josip“ Sarajevo - Medicinska škola
 • Srednja medicinska škola Sarajevo
 • Srednja ugostiteljsko-turistička škola.

Predavanja su zvanično počela danas u KŠC-u Medicinska škola „Sveti Josip“ i Srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi u Sarajevu.

U okviru prvog dijela projekta bit će održana edukativna predavanja koja će se u svim navedenim školama trajati od 04. novembra do polovine decembra. Predavanja se odnose na temu upravljanja ambalažnim otpadom i reciklaže, a s ciljem da se učenicima osnovnih i srednjih škola pruže kvalitetne informacije o posljedicama nepravilnog postupanja sa otpadom, te prednostima odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada. Pri završetku edukativnog dijela Projekta učenici će imati priliku da u svojim  školama demonstriraju stečeno znanje i učestvuju u kvizovima, a oni najbolji će u finalu odmjeriti svoje znanje sa finalistima iz drugih škola.

Osim takmičenja u znanju, učenici škola će zajedno sa učesnicima prošlog ciklusa Projekta će biti u mogućnosti da osvoje nagrade i kroz takmičenje u sakupljanju ambalažnog otpada, koje se realizira uz logističku podršku „Papir servisa“.

Vrijedne nagrade laptope, tablete, fotoaparate i enciklopedije za pobjednike u kvizu i takmičenja u sakupljanju otpada će obezbjediti Ekopak.

Svim školama učesnicama projekta „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ bit će uručene odgovarajuće posude za odvojeno odlaganje papirnog i plastičnog ambalažnog otpada. Cilj je da svaka škola, učesnica projekta usvoji novi odnos prema otpadu, učenici nastave sa razdvajanjem ambalažnog otpada, čime nove generacije usvajaju novu kulturu življenja, što u konačnici stvara pretpostavke da u našoj zemlji u odvojeno odlaganje i reciklaža ambalažnog otpada postane uobičajena praksa i način života.