BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

15 07.21.

Održan sastanak sa KJKP RAD Sarajevo

Predstavnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća RAD iz Sarajeva generalna direktorica Vera Arnautović, izvršni direktor „Pogona javna higijena“ Fahrudin Tinjak i šefica tehničke pripreme „Pogona za javnu higijenu“ Maida Čukojević posjetili su Ekopak gdje su održali sastanak sa direktoricom Ekopaka Amelom Hrbat.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima unaprjeđenja poslovanja ove dvije kompanije, a  poseban segment razgovora se odnosio na projekat "Reciklaža staklene ambalaže u zemljama Zapadnog Balkana". Naime, Općina Ilidža je jedna od četiri pilot lokalne zajednice u kojima se provodi projekat, a KJKP Rad je jedno od četiri bh. komunalna preduzeća koja su uključena u ovaj projekat. 

Podsjećamo, Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj „Naled“ iz Srbije su u saradnji sa Ekopakom, prvim operaterom sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni iHercegovini, te  operaterima sistema Sekopak iz Srbije i Pakomak iz Sjeverne Makedonije, kao i Asocijacijom za ekonomski razvoj REDAH i Zajednicom jedinica lokalne samouprave ZELS, pokrenuli regionalni projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“, koji će se u Bosni i Hercegovini realizovati u Gradu Bihaću, te općinama Novi Travnik, Konjic i Ilidža, a jedan od ciljeva je povećati stopu reciklaže staklene ambalaže u ovim općinama za 20%.

1.png
2.png

Arhiva