BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

15 02.19.

Ekopak podržao akciju “Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar“

U okviru projekta “Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u općini Centar” počela je kampanja prikupljanja ambalažnog otpada u ovoj općini, koja će trajati do 15. maja 2019. godine.

Ovom akcijom obuhvaćeno je pet osnovnih škola iz Centra: „Alija Nametak“, „Safvet-beg Bašagić“, „Hasan Kikić“, „Nafija Sarajlić“ i „Silvije Strahimir Kranjčević“, kojima je za ovu priliku Ekopak i COOR postavio set posuda za prikupljanje ambalažnog otpada.  Također, u akciju se uključio i KJKP Rad koji će odvoziti i vagati prikupljeni ambalažni otpad.

Škola koja prikupi najviše ambalažnog otpada biće nagrađena.

Cilj ovog projekta je poboljšati selektivno prikupljanje ambalažnog i elektronskog otpada, te povećati informisanost i zainteresovanost građana o zaštiti okoliša u općini Centar, dok su specifični ciljevi projekta unaprijediti znanja i podići svijest učenika, nastavnog osoblja i stanovništva o selektivnom prikupljanju posebnih kategorija otpada i zaštićenim prirodnim vrijednostima u općini Centar, kao i doprinijeti povećanju količina selektivno prikupljenog ambalažnog i elektronskog otpada na području općine Centar.

4.jpg
3.jpg
2.jpg
5.jpg
1.jpg

Arhiva