BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Eko savjeti

30 01.14.
Recikliranje PET-a

Recikliranje PET-a

Kako PET postaje novi proizvod?  To je proces u četiri koraka koji počinje sa Vama!

Saznaj više


06 12.13.
Kako se reciklira papir?

Kako se reciklira papir?

Papir ima nekoliko faza prerade od iskorištenog papira do recikliranog, novog papira. 

Saznaj više


03 09.13.
Kompostiranje

Kompostiranje

Kompostiranje je odličan način da se organski otpad ponovo iskoristi. 

Saznaj više


03 09.13.
 Recikliranje

Recikliranje

Pitanje reciklaže je jedno od najvažnijih pitanja današnjice. Kvalitet našeg života danas i u budućnosti svakako zavisi od toga kako ćemo postupati sa otpadom kako kao društvo, tako i pojedinci.

Saznaj više


31 07.13.
 Smanji, ponovo upotrijebi, recikliraj

Smanji, ponovo upotrijebi, recikliraj

Ubrzani razvoj tehnologije, broja stanovnika i moderni način života svakodnevno povećavaju proizvodnju otpada koji na kraju završava na deponijama.

Saznaj više