BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

06 11.13.

U Kantonu Sarajevo počela realizacija drugog ciklusa projekta "Osmijeh Planete je u tvojim rukama"

Danas počinje drugi ciklus projekta „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ koji Ekopak realizira u saradnji sa NVO Ekotim.

Nakon velikog interesovanja djece u prošloj školskoj godini, u ovom ciklusu će učestvovati učenici slijedećih osnovnih:

 • Isak Samokovlija,
 • Musa Ćazim Ćatić,
 • KŠC Sarajevo,
 • Nafija Sarajlić,
 • Velešićki heroji 
 • Aleksa Šantić

i srednjih škola:

 • Peta gimnazija
 • KŠC „Sveti Josip“ Sarajevo – Gimnazija
 • KŠC „Sveti Josip“ Sarajevo - Medicinska škola
 • Srednja medicinska škola Sarajevo
 • Srednja ugostiteljsko-turistička škola.

Predavanja su zvanično počela danas u KŠC-u Medicinska škola „Sveti Josip“ i Srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi u Sarajevu.

U okviru prvog dijela projekta bit će održana edukativna predavanja koja će se u svim navedenim školama trajati od 04. novembra do polovine decembra. Predavanja se odnose na temu upravljanja ambalažnim otpadom i reciklaže, a s ciljem da se učenicima osnovnih i srednjih škola pruže kvalitetne informacije o posljedicama nepravilnog postupanja sa otpadom, te prednostima odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada. Pri završetku edukativnog dijela Projekta učenici će imati priliku da u svojim  školama demonstriraju stečeno znanje i učestvuju u kvizovima, a oni najbolji će u finalu odmjeriti svoje znanje sa finalistima iz drugih škola.

Osim takmičenja u znanju, učenici škola će zajedno sa učesnicima prošlog ciklusa Projekta će biti u mogućnosti da osvoje nagrade i kroz takmičenje u sakupljanju ambalažnog otpada, koje se realizira uz logističku podršku „Papir servisa“.

Vrijedne nagrade laptope, tablete, fotoaparate i enciklopedije za pobjednike u kvizu i takmičenja u sakupljanju otpada će obezbjediti Ekopak.

Svim školama učesnicama projekta „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ bit će uručene odgovarajuće posude za odvojeno odlaganje papirnog i plastičnog ambalažnog otpada. Cilj je da svaka škola, učesnica projekta usvoji novi odnos prema otpadu, učenici nastave sa razdvajanjem ambalažnog otpada, čime nove generacije usvajaju novu kulturu življenja, što u konačnici stvara pretpostavke da u našoj zemlji u odvojeno odlaganje i reciklaža ambalažnog otpada postane uobičajena praksa i način života.

Arhiva