BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Projekti

27 05.21.

Ekopak i JKP „Standard“ zadovoljni prvim količinama prikupljene staklene ambalaže u Konjicu-Upravljane staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu

U sklopu realizacije projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ predstavnici Ekopaka, direktorica Amela Hrbat i keyaccount manager Damir Maglajlić, posjetili su Konjic i tom prilikom razgovarali sa partnerima u projektu JKP „Standard“, direktorom društva Samirom Memićem, rukovodiocem službe javne higijene Emirom Zahirovićem i poslovođom u službi javne higijene Anesom Šljivom, te nakon sastanka obišli lokacije na kojima su postavljeni specijalni kontejneri za prikupljanje staklene ambalaže.
 

Direktor JKP „Standard“ Samir Memić obavijestio je predstavnike Ekopaka da je većina kontejnera za staklo postavljena na predviđene lokacije, te da su već pristigle i prve količine  skupljene ambalaže. S obzirom na to da je u ovom gradu projekat tek nedavno krenuo, iz JKP „Standard“ su naglasili da su zadovoljan prvim količinama prikupljene staklene ambalaže, te da su sigurni da će do kraja godine ta količina biti puno veća.

Na sastanku je dogovoreno da će se u narednom vremenu znatno pojačati promocija projekta,te da će se posebna pažnja posvetiti HORECA kanalima, kao i realizacija edukativnih predstava i radionica za najmlađe stanovnike Konjica.

FOTO 1.jpg
FOTO 2.jpg

Arhiva