BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

24 07.13.

Ekopak i JKP Komrad pokreću pilot projekat "Odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Bihać"

Danas je u Bihaću u Kabinetu Općinskog načelnika održana ceremonija potpisivanja ugovora između Ekopaka i komunalnog preduzeća Komrad iz Bihaća o pokretanju pilot projekta "Odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Bihać".

 Ugovor su potpisali gđa. Amela Hrbat, direktorica Ekopaka i g. Hadis Jusić, direktor JKP Komrad iz Bihaća, dok je ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovao g. Emdžad Galijašević, načelnik općine Bihać. Projekat je podržalo Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a, na čelu sa ministricom Sinhom Kurbegović.

Projektom „Odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Bihać“ će se na odabranoj mikrolokaciji, tj u urbanoj zoni općine, uspostaviti sistem prikupljanja, sortiranja, baliranja i reciklaže ambalažnog otpada u FBiH, kako bi se dobile informacije na osnovu kojih bi se projekat unaprijeđivao i proširio i na ostatak općine, ali i na ostale općine i kantone, te kako bi u budućnosti postao praksa i način postupanja sa ambalažnim otpadom na području cijele FBiH.   

Projekat će se odvijati u dva segmenta: tehnički i edukativni. Tehnički segment podrazumjeva pripremu infrastrukture: uređenje reciklažnih dvorišta u centru općine i u školama, te određivanje krajnjih destinacija prikupljenog ambalažnog otpada kako bi bio recikliran. Edukativni segment obuhvata edukaciju  stanovništva o značaju projekta, sa naročitim akcentom na najmlađe, djecu školskog i predškolskog uzrasta.

Realizacijom projekta na području općine Bihać uspostaviće se europski model upravljanja ambalažnim otpadom po principu „produžene odgovornosti proizvođača“, osiguraće se uvjeti za uspostavljanje održivog sistema upravljanja komunalnim čvrstim otpadom, te potaknuti razvoj ekološke svijesti.

Biće to prilika da općina Bihać izgradi imidž lidera u FBiH kada je riječ o uspostavi novog načina postupanja sa ambalažnim otpadom, te imidž modernog grada u svim aspektima življenja u kojim je zaštita okoliša bazični dio ovog koncepta.   

U cilju postizanja što efikasnijeg prikupljanja ambalažnog otpada, Ekopak će financijski podržati JKP Komrad u nabavci vozila za prikupljanje ambalažnog otpada.

 
Potpisivanje ugovora (11).JPG
Potpisivanje ugovora (1).JPG
Potpisivanje ugovora (18).JPG

Arhiva