BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Projekti

30 05.13.

Projekat „TVRLE EKOLOG“ premijerno predstavljen zeničkoj publici

U Zenici je danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica održan promotivno-premijerni program povodom početka realizacije projekta „Tvrle Ekolog“.

Riječ je o prvom edukativnom projektu ovakve vrste u BiH, koji ima za cilj podizanje svijesti i odgovornosti kod djece o značaju odvojenog odlaganja ambalažnog otpada i njegove reciklaže. Projektom će biti obuhvaćeno oko 5.000 učenika iz svih 16 zeničkih osnovnih škola.

Stupanjem na snagu Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federacije BiH i naša zemlja se opredijelila da uspostavlja sistem odvojenog odlaganja ambalažnog otpada, njegove reciklaže, kako bi na deponijama završavao samo onaj otpad koji se ne može iskoristiti. Da bi se došlo do tog cilja potrebno je istovremeno ići u dva pravca: raditi na promjeni svijesti građana o značaju razdvajanja ambalažnog otpada radi reciklaže, te uspostavi potrebne komunalne infrastrukture koja će omogućiti to odvojeno odlaganje.

Respektirajući činjenicu da navike stvorene u djetinjstvu ostaju za čitav život, cilj projekta „Tvrle Ekolog“ je u najranijoj dobi djeteta stvoriti naviku da odvojeno odlaganje ambalažnog otpada postane novi način postupanja sa otpadom i nova kultura življenja u našoj zemlji, kako bi se po ovom segmentu približili ostatku Evrope.

Tvrle Ekolog se bavi djecom, koja će kroz igru, slike i priče biti podstaknuta na drugačiji pristup ekologiji. Zbog toga su osmišljene aktivnosti primjerene djeci osnovnoškolskog uzrasta:  predstava „Reciklaža nije gnjavaža“ i magazin „Super Tvrle spašava prirodu“. Ove aktivnosti trebaju unaprijediti odnos prema potrebi pravilnog razvrstavanja otpada kod djece, ali i  njihovih roditelja. 

Nakon današnjeg premjernog predstavljanja projekta „Tvrle Ekolog“, realizacija se nastavlja u svih 16 zeničkih osnovnih škola. Naredno predstavljanje projekta planirano je već za 03.06.2013. godine u osnovnoj školi „Arnauti“. 

Partneri pri implementaciji projekta su Bosansko narodno pozorište Zenica koje realizira predstavu „Reciklaža nije gnjavaža“ i firma “B Panel” d.o.o Zenica koja je autor magazina „Super Tvrle spašava prirodu“ i tvorac lika “Bosanski jež Tvrle”. Također, partner projekta je Općina Zenica. 

Tvrle u Zenici 1
Tvrle u Zenici 0
Tvrle u Zenici 2
Tvrle u Zenici 3
Tvrle u Zenici 4
Tvrle u Zenici 5
Tvrle u Zenici 6
Tvrle u Zenici 7
Tvrle u Zenici 8

Arhiva