BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

10 02.16.

Općina Kakanj u Sistemu Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada

Kakanj 10.02.2016. – U prostorijama Općine Kakanj potpisan je ugovor o poslovnoj saradnji između Općine Kakanj, JP Vodokom i Ekopaka. Ugovorom je definisan projekat “Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Kakanj” u okviru kojeg će se u gradskoj jezgri Kaknja uspostaviti 6 eko-otoka.

Ekopak će ujedno obezbijediti i nabavku setova kanti za 28 škola u ovoj Općini, tako da će sve osnovne, srednje i područne škole biti obuhvaćene. Planirane su i različite promotivno-edukativne aktivnosti, te edukacija djece o značaju reciklaže ambalažnog otpada. Uskoro će se za mališane u Kaknju odigrati i edukativna predstava „Reciklaža nije gnjavaža“.

Općina Kakanj će odrediti lokacije na kojima će se nalaziti eko-otoci, a “Vodokom” će izvršiti građevinske pripremne radnje. JP Vodokom se obavezao da će redovno vršiti pražnjenje ambalažnog otpada prikupljenog kroz eko-otoke, te vršiti pripremu za transport i reciklažu.

Nakon potpisivanja ugovora, predstavnik Ekopaka Hasan Ahmetspahić uručio je načelniku Općine Kakanj Nerminu Mandri certifikat kojim se ozvaničilo pridruživanje Općine Kakanj Sistemu Zelene tačke.

Općina Kakanj kontinuirano radi na povećanju stepena komunalne higijene. Uz eko-otoke, Kakanj će uskoro dobiti i podzemne kontejnere. Izvršena je i nabavka dva nova kamiona za odvoz otpada, te nabavka metilice, a u značajnoj mjeri je povećan i obim organiziranog odvoza otpada sa područja Kaknja.

P1090325.JPG
P1090324.JPG
P1090315.JPG

Arhiva