Učenici sedmog razreda osnovne škole Marko Marulić u Prozor Rami imali su priliku sudjelovati u inspirativnoj edukativno-zabavnoj radionici koju je organizirao Ekopak.

 

Cilj radionice bio je educirati mlade o važnosti recikliranja ambalažnog otpada, te ih potaknuti na aktivno sudjelovanje u odvojenom odlaganju ambalažnog otpada u njihovoj općini.

Tokom radionice, učenici su imali priliku naučiti o osnovnom konceptu reciklaže ambalažnog otpada, kao i o tome zašto je ovaj proces ključan za zaštitu okoliša. Putem interaktivne prezentacije, upoznali su se sa procesom razvrstavanja i reciklaže ambalažnog otpada, te su saznali koje vrste ambalažnih materijala treba odvajati i odlagati u plave, žute i zelene posude za reciklažu.

Jedan od najzanimljivijih dijelova radionice bio je kviz znanja, koji je omogućio učenicima da provjere svoje novo stečeno znanje o reciklaži. Nakon toga, uslijedila je praktična aktivnost u kojoj su se učenici natjecali u razvrstavanju ambalažnog otpada, pokazujući svoje vještine i angažman u praksi.

Poseban naglasak stavljen je na interaktivnost i zabavu, pa su učenici imali priliku rješavati eko-križaljku, dodatno utvrđujući svoje znanje o očuvanju okoliša na zanimljiv način.

Na kraju radionice, najbolje ekipe su nagrađene prigodnim poklonima, dok su svi sudionici dobili diplome ambasadora Ekopaka kao priznanje za sudjelovanje, te brošure "Sve što (ni)ste znali o reciklaži" koje su im pružile dodatne informacije o ovoj važnoj temi.

Ekopak u svojim brojnim aktivnostima posebnu pažnju posvećuje edukaciji mladih, djeci predškolskog i školskog uzrasta, a današnja radionica u Prozor-Rami je jedna od brojnih do sada održanih širom Federacije BiH.