Ekopak je, u skladu s članom 26. Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH dostavio svoj "Godišnji izvještaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2023. godinu".

U 2023. godini, putem mreže od sakupljača iz svih 10 kantona Federacije BiH, Ekopak je na reciklažu predao blizu 18.000 tona ambalažnog otpada, čime je ispunio godišnji cilj.

Ne samo da su propisani ciljevi za reciklažu ispunjeni, već su i prebačeni za 6%. Također su prebačeni i specifični ciljevi po ambalažnim materijalima i to: staklo za 3%, metal za 27%, papir za 4%, plastika za 20%, drvo za 6% i ambalaža od opasnih materija za 2%.

Važno je istaći da je Ekopak od početka svog operativnog rada  od 2012. godine, pa do danas ukupno na reciklažu predao blizu 140.000 tona ambalažnog otpada, za čiji je transport bilo potrebno više od 7.500 kamiona.

„Postignuti rezultati za 2023. godinu, koje smo predstavili u našem Godišnjem izvještaju, jasno demonstriraju našu predanost i uspješnost u ostvarivanju naše misije. Želim istaći da su ovi rezultati postignuti zahvaljujući predanosti i saradnji sa našim klijentima, tj. proizvođačima, uvoznicima i distributerima proizvoda upakovanih u ambalažu, kojih je u sistemu Ekopaka više od 900, te ogromnog zalaganja naša vrijedna 23 sakupljača iz privatnog i javnog sektora. Posebno želimo da naglasimo da je od ova 23 sakupljača, 12 javnih komunalnih preduzeća od Bihaća, Ključa, Travnika, Viteza, Novog Travnika, Kreševa, preko Gračanice, Sarajeva, Prozor-Rame, Konjica, Olova, pa do Tomislavgrada, koji za Ekopak prikupljaju i pripremaju za reciklažu ambalažni otpad, smanjujući na taj način količine koje se odlažu na lokalne deponije. U 2024. godini nastavit ćemo raditi sa istim entuzijazmom kako bismo dalje razvijali uspostavljeni sistem prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada sa najvećim okolišnim benefitima i minimalnim uticajem na potrošačke cijene proizvoda upakovanih u ambalažu”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.