BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

24 08.22.

Za vrijeme SFF-a prikupljeno 19.370 kg ambalažnog otpada koje će Ekopak transportovati na reciklažu

Kompanija Coca-Cola HBC BH je i ove godine u saradnji sa Ekopakom i KJKP Rad realizovala projekat pod nazivom “Recikliraj me. Pokloni mi novi život”, koja je dio globalnog programa “Svijet bez otpada”.

Za vrijeme SFF-a na najprometnijim lokacijama u centru Sarajeva postavljeni kontejneri za plastične boce, limenke i za miješani otpad u koje su posjetioci glavnog grada BiH mogli odložiti svoj ambalažni otpad, a u ugostiteljske objekte kante za odlaganje staklenog ambalažnog otpada.

Sav prikupljeni otpad se, u saradnji s komunalnim preduzećem Rad i kompanijom Ekopak preuzimao i slao na reciklažu, pa je tokom osam dana trajanja SFF-a prikupljeno 19.370 kg ambalažnog otpada, koje će Ekopak uputiti na reciklažu.

Aktivnosti u okviru ove inicijative imaju za cilj stvaranje novih navika, kao i edukaciju i podizanje svijesti građana o važnosti pravilnog odlaganja, razvrstavanja i recikaže ambalažnog otpada.

viber_image_2022-08-24_12-03-30-046.jpg
viber_image_2022-08-24_12-03-26-359.jpg
viber_image_2022-08-24_12-03-23-459.jpg
viber_image_2022-08-24_12-03-25-144.jpg
viber_image_2022-08-24_12-03-27-197.jpg

Arhiva