BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

12 08.22.

Ekopak uručio KJKP Rad kante za zbrinjavanje staklenog ambalažnog otpada u ugostiteljskim objektima tokom trajanja SFF

Ekopak je uručio KJKP Rad 20 kanti za zbrinjavanje staklenog ambalažnog otpada u ugostiteljskim objektima i najfrekventnijim lokacijama tokom trajanja Sarajevo film festivala.

Stakleni ambalažni otpad na ovaj će način biti uredno i efikasno prikupljan i odvožen na sortirna mjesta KJKP Rad. 
 Kante je ispred KJKP Rad preuzeo direktor Pogona Javna higijena Fahrudin Tinjak. 

viber_image_2022-08-12_11-02-42-142.jpg
viber_image_2022-08-12_11-02-41-588.jpg
viber_image_2022-08-12_11-02-40-036.jpg
viber_image_2022-08-12_11-02-39-330.jpg
viber_image_2022-08-12_11-02-38-680.jpg

Arhiva