BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

11 08.22.

Ekopak i KJKP Rad i ove godine zbrinjavaju ambalažni otpad na SFF-u

Danas je u prostorijama KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji sa KJKP RAD za zbrinjavanje i pripreme za reciklažu ambalažnog otpada tokom trajanja najveće filmske smotre 28 po redu Sarajevo Film Festivala.

Posjetioci će imati mogućnost da prilikom posjete jedne od lokacija na kojima će se organizovati program SFF-a razvrstavaju svoj otpad i odlažu ga prema propisima. 

Setovi posuda za selektivno odlaganje otpada će biti postavljene na 40 lokacija.

2.jpg
viber_image_2022-08-11_13-17-54-928.jpg
3.jpg
1.jpg

Arhiva