BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

23 06.22.

Druženje sa privatnim preduzećima za sakupljanje ambalažnog opada iz Ekopakovog sistema

Važnu ulogu u poslovanju Ekopaka ali i u samom Sistemu imaju naši poslovni partneri, sakupljači, privatna i javna preduzeća koja se bave sakupljanjem ambalažnog opada.

Tako “Ekopak” uspješno sarađuje sa 20 skupljača iz svih krajeva Federacije BiH. Nakon nedavno održanog sastanka u Bihaću sa kantonalnim komunalnim preduzećima iz FBiH,  organizirali smo druženje i sa privatnim preduzećima koja se bave sakupljanjem ambalažnog opada, a koja su dio sistema Ekopaka.

U prelijepom ambijentu Hotela Hercegovina na Ilidži družili smo se da predstavnicima preduzeća: Papir Servis d.o.o. Sarajevo,  Eko Industrijski otpad Zizi d.o.o. Dolac na Lašvi, DUGA d.o.o. Biograci, KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac,  Ladanušić čistoća d.o.o. Rakitno – Posušje, Eko-servis d.o.o. Tešanj, Eco-line d.o.o. Orašje i Amar plast d.o.o. Gradačac.

Na sastanku su analizirani postignuti rezultati u prethodnih 10 godina operativnog rada Ekopaka, te je razgovarano o planovima za tekuću godinu. 

Također, Ekopak je u sklopu obilježavanja 10 godina svog uspješnog rada je uručio  zahvalnice i simbolične poklone sakupljačima koji od samog početka sarađuju sa Ekopakom.

0-02-05-18f1575ea50eca70cee67c26fbba9a7bf5f0736c26616e82cdb208f6413719cd_1c6daa7df6046e.jpg
0-02-05-a1fbefda19e0866c025a8d0efe9dd9abab27ee85b5b63094b75cb60b6dd23fde_1c6daa7df6668a.jpg
0-02-05-d287994e7a95c489973c3ecbee6ab843a1f8a7f1d3363052826e8a2863e2bcfa_1c6daa7df7a8fb.jpg
0-02-05-48151d752d44a8fa6afca130775f6f48c7da4b177c05bf4e5ebf35f27b5c37c6_1c6daa7df662dc.jpg
0-02-05-2938b1e6fe65e2ffb1e5012824a9a21f4c59f599cf0c28b46cd70da583055af2_1c6daa7df7f681.jpg
0-02-05-9aec8ad8427bcda70b01be87672579c139a406ce0a7d4a93e0efb6962db042ea_1c6daa7df65919.jpg
viber_image_2022-06-24_14-24-44-318.jpg
viber_image_2022-06-24_14-24-40-254.jpg
viber_image_2022-06-24_14-24-39-035.jpg

Arhiva