Dugogodišnju uspješnu priču operativnog rada u uspostavljanju efikasnog Sistema reciklaže u našoj zemlji, Ekopak je upotpunio i planiranjem aktivnosti za najmlađe članove lokalnih zajednica. 

Ovog marta Ekopak je potpisao memorandum o razumijevanju sa uglednom međunarodnom organizacijom Save the Children, sa primarnim ciljem: povećati inkluziju djece u reciklažnim procesima.

Planirane aktivnosti biti će implementirane do kraja maja 2022. godine. Tako će učenici OŠ „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća i OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš, imati priliku za učešće na treningu na temu upravljanja ambalažnim otpadom, a u narednim mjesecima planirana je i radionica za učenike sa istom tematikom.

Ekopak će tako svojim radom direktno doprinijeti podizanju svijesti mladih sugrađana o važnosti reciklaže ambalažnog otpada i zaštite okoliša, te će se kroz interaktivne radionice i treninge djeca bolje upoznati sa sistemom reciklaže u BiH.

„Poštujući integritet i poziciju koju organizacija Save the Children ima u radu sa djecom, jako nam je drago što smo ostvarili ovu saradnju i vjerujemo da ćemo postići odlične rezultate kroz različite projekte. Naše desetogodišnje iskustvo govori da su djeca izuzetno zainteresovana i zahvalna za učestvovanje u našim radionicama o zaštiti okoliša. Ono što je važno istaknuti jeste da sve što ona nauče kroz našu podršku ostaje im da mogu primjeniti u budućnosti“, kazala je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka i dodala: 
„Mi sve aktivnost iz oblasti zaštite okoliša koje provodimo s djecom prilagođavamo njihovom uzrastu, radimo s djecom iz vrtića, osnovnih i srednjih škola, čak i sa studentima sa univerziteta. Djeci je jako zanimljiv način na koji ih učimo da razvrstavaju različit otpad i brinu se o zajednici u kojoj žive. Djeca su naša posebna odgovornost jer imamo iskustvo, imamo resurse, ona su naša ciljana grupa jer će im znanje koje im dajemo ostati za cijeli život i na kraju krajeva educirati i svoje roditelje. Djeca su  zaista naši ambasadori u oblasti zaštiti okoliša“, rekla je Hrbat. 

Pored navedenih, planirane su aktivnosti i za lokalne zajednice: događaji i kampanje na nivou lokalnih zajednica - Vogošća i Ilijaš, sa ciljem podizanja svijesti te zagovaranja za promjene  na temu reciklaže, upravljanja ambalažnim otpadom, te klimatsku akciju.

„Cilj zajedničke saradnje sa kompanijom EKOPAK d.o.o. u projektu zaštite okoliša jeste jačanje kapaciteta djece iz osnovnih škola da postanu ekološki osviještena. Projekat pod nazivom „ Škole kao zelene zone – povećanje spremnosti na klimatske promjene u obrazovnom sektoru u Bosni i Hercegovini" ćemo pilotirati u dvije osnovne škole na području Sarajevskog kantona - JU OŠ "Stari Ilijaš"  iz Ilijaša i Osnovna škola "Mirsad Prnjavorac"  iz Vogošće i to bi mogao biti zajednički model koji se može širiti i na druge škole, dakle postoji mogućnost repliciranja i u drugim sredinama. Kroz različite aktivnosti projekta u ove dvije škole, želimo doprinijeti podizanju svijesti u zajednicama o važnosti unapređenja upravljanja otpadom, praćenja zagađenja zraka, te pružanje podrške djeci da postanu nosioci promjena u svojim školama i zajednicama kao i suočavanja s negativnim uticajem klimatskih promjena. Sada odgajamo generaciju mladih kojoj će u bliskoj budućnosti ekološka osvještenost biti kultura života“, rekla je direktorica Save the Children za sjeverozapadni Balkan, Andrea Žeravčić.

Važno je napomenuti da će građani ovih lokalnih zajednica dobiti pomoć i podršku kod procjene potreba po pitanju nabavke kontejnera za sortiranje otpada za škole, te uvezivanje škola sa operatorima za odvoz sortiranog otpada, kako bi se cijela ova pozitivna priča sprovela u djelo. 

Učenici će tako u bližoj budućnosti svakodnevno doprinositi upravljanju otpadom i procesu reciklaže. 

Svijest bh. građana, kompanija, i organizacija o važnosti ambalažne reciklaže i okoliša uopće, je svake godine sve veća, a Ekopak će svojim radom i zalaganjem uvijek podržati ovakve i slične inicijative, te tako učvrstiti put BiH ka EU i međunarodnim standardima.