BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

12 11.21.

Ekopak održao prezentaciju na Fakultetu zdravstvenih studija o upravljanju ambalažnim otpadom

Edukacija mladih o važnosti selektivnog odlaganja ambalažnog otpada i njegove reciklaže jedan od strateških ciljeva Ekopaka.

Tako smo u sklopu potpisane saradnje, 11.novembra 2021. godine, bili gosti na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, gdje je Senija Nalović, stručni saradnik za prodaju u Ekopaku, održala prezentaciju na temu upravljanja ambalažnim otpadom. Razgovarali smo o važnosti upravljanja ambalažnim otpadom, sistemu reciklaže u Bosni i Hercegovini i ulozi Ekopaka u unaprijeđenju sistema reciklaže. 

 

viber_image_2021-11-12_13-32-33-846.png
viber_image_2021-11-12_13-32-42-091.png
Untitled.png
viber_image_2021-11-12_13-32-56-896.png

Arhiva