BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

20 08.21.

Ekopak sudjelovao u uspješno realiziranom projektu kompanije Coca-Cola i SFF-a “Recikliraj me. Pokloni mi novi život”

Jedan od osnivača “Ekopaka” kompanija Coca-Cola HBC je u saradnjisa Sarajevo Film Festivalom, Ekopakom i KJKP RAD, tokom najvećeg filmskog festivala u jugoistočnoj Evropi “Sarajevo Film Festival” implementirala inicijativu “Recikliraj me. Pokloni mi novi život”, koja je dio globalnog programa “Svijet bez otpada”.

Aktivnosti u okviru inicijative imale su za cilj stvaranje novih navika, te edukaciju i podizanje svijesti građana o važnosti pravilnog odlaganja, razvrstavanje i recikliranje otpada.

Tako su na najprometnijim lokacijama u centru Sarajeva postavljeni kontejneri za plastične boce, limenke i za miješani otpad, a bili su i dostupni mobilni timovi koji su kružili gradom sa naprtnjačama u kojima je bilo moguće odložiti plastične boce i limenke. Sav prikupljeni otpad se, u saradnji s komunalnim preduzećem “Rad” i kompanijom “Ekopak” preuzimao i slao na reciklažu.

Coca-Cola HBC kao društvenoodgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije globalno je program “Svijet bez otpada”. Time direktno pridonosi smanjenju uticaja na okoliš i nudi rješenja za izazove povezane s ambalažom.

“Sretni smo što kroz partnerstvo Sarajevo Film Festivala s najjačim svjetskim brendom, liderom u polju društvenoodgovornog poslovanja imamo priliku sudjelovati u Coca-Colinoj globalnoj inicijativi “Svijet bez otpada”. Posebno je važno što inicijativa “Recikliraj me. Pokloni mi novi život.” u Bosni i Hercegovini krenula upravo na Sarajevo Film Festivalu. Kultura, umjetnost i uspješno društvo počivaju na kulturi odgovornog i održivog življenja. Dio te kulture je odgovorno odlaganje otpada, prikupljanje i recikliranje, i zato nam je čast što Sarajevo Film Festival sudjeluje u prvim koracima inicijative”, rekao je Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala.

”Želimo kroz suradnju sa svim našim dionicima doprinositi smanjenju utjecaja na okoliš. Stoga je već tradicionalno partnerstvo u Bosni i Hercegovini sa Sarajevo Film Festivalom prilika da kroz inicijativu “Recikliraj me. Pokloni mi novi život.” potičemo građane na odgovoran odnos prema ambalažnom otpadu. Ujedno, promoviramo održive i odgovorne prakse u poslovanju kroz smanjenje utjecaja na okoliš u zajednicama u kojim poslujemo”, rekao je Bruno Jelić, rukovoditelj projekta “Svijet bez otpada” u Coca-Coli HBC Adria.


“Bila nam je izuzetna čast biti dio ovog projekta i podržati inicijativu našeg osnivača kompanije Coca-Cola HBC. Ekopak je u saradnji sa kolegama iz KJKP RAD bio zadužen za postavljenje infrastructure, te za prikupljanje i odvoz na reciklažu prikupljenog ambalažnog otpada. Rezultati su bili izvanredni i nadam se da će ovogodišnja inicijativa Coca-Cole prerasti u praksu ne samo SFF-a veći svih velikih sportsko-kulturnih događanja u BiH”, kazala je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.

Uz Coca-Colu u inicijativi sudjeluju i njezini kupci iz sektora ugostiteljstva,te Konzum i Mercator.
 

235902693_4369178953140234_1054900366190352169_n.jpg
237704529_4392442020813927_912078379312100431_n.jpg
237897895_4392442840813845_5753926690645024532_n.jpg
237950562_4392442977480498_40418309598089734_n.jpg

Arhiva