O.Š. “Aleksa Šantić” iz Sarajeva je od danas u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom.

Ekopak je nabavio kante za prikupljanje i osigurao prevoz ambalažnog otpada, a učenici su spremno dočekali ovu vijest jer su već usvojili znanje o važnosti odvajanja i recikliranja zahvaljujući eko kućici -“Ekopak Šarena Kućica” koju je za potrebe edukacije obnovio upravo Ekopak. 

Edukacija djece i mladih o važnosti reciklaže ambalažnog otpada kao i zaštite okoliša općenito jedan je od važnih ciljeva za Ekopak.