BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

11 05.20.

JKP „Vilenica-Čistoća“ u saradnji sa Ekopakom i Općinom Novi Travnik provodi veliku akciju prikupljanja staklene ambalaže

Ekopak je podržao još jednu značajnu akciju. Ovoga puta smo pružili podršku našim partnerima Javnom komunalnom poduzeću „Vilenica-Čistoća“ iz Novog Travnika koje provodi veliku akciju prikupljanja staklene ambalaže u svojoj općini.

Akcija pod nazivom „NE DVOJI – ODVOJI“, koja će se realizovati od maja do juna 2020. godine, Vilenca-Čistoća organizira se u saradnji sa Ekopakom i općinom Novi Travnik. Tako će na 24 predviđene lokacije biti postavljeni kontejneri zapremine 5m3 u koji će stanovnici moći odlagati svoju staklenu ambalažu.

Ovim putem pozivamo sve stanovnike Novog Travnika da se u što većem broju odazovu ovoj akciji, da skupe sve staklene boce i tegle koje čuvaju u svojim ostavama i podrumima, a koje više neće upotrebljavati i donesu ih na utvrđene lokacije u Planu prikupljanja.

Inače, prema našim podacima iz izvještaja za 2019. godinu JKP "Vilenica-Čistoća" je najbolja na području Srednjobosanske županije po količinama prikupljenog stakla u 2019. godini. Ekopak zato daje punu podršku upravi i radnicima ovog komunalnog preduzeća da smanje količinu komunalnog otpada koji odlažu na deponiji Mošćanica i da istovremeno što veća količina završi u sistemu reciklaže ambalažnog otpada.

 
Vilenica1.png
vilenica2.png

Arhiva