BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

22 01.20.

Radni sastanci u prostorijama Ekopaka

Uvijek nam je zadovoljstvo ugostiti naše drage prijatelje koji nam pomažu u unaprijeđenju sistema reciklaže u BiH. Ovoga puta smo u prostorijama Ekopaka održali dva radna sastanaka. 

Prvo smo ugostili generalnog sekretara Američke privredne komore BiH (AmCham) Damira Petrinića, s kojim smo razgovarali o realizaciji zajedničkih projekata za 2020. godinu. Ekopak i AmCham uspješno sarađuju dugi niz godina, a Ekopak je član ove ugledne organizacije još od 2015. godine.

Drugi sastanak smo imali sa predstavnicima Ambasade Republike Češke u BiH. Tom prilikom smo razgovarali sa konzulom Janom Zelingerovom o zajedničkim projektima na daljem razvoju sistema reciklaže ambalažnog otpada u BiH.Pomoć koju je Ambasada spremna da pruži će se ogledati kroz stručnu podršku eksperata iz Republike Česke koja, po svim parametrima, ima jedan od najefikasnijih sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u zemljama EU-a.

ekopak ambasada.jpg
americka komora.jpg

Arhiva