BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

10 02.19.

Prezentovani podaci o plasmanu i recikliranju ambalažnog otpada u segmentu SDG indikatora

U cilju podrške ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (SDG), te jačanju znanja i unapređenja nacionalnih kapaciteta za prikupljanje podataka iz oblasti zaštite okoliša/životne sredine, u Sarajevu je održana druga „Nacionalna radionica o statistici hemikalija i otpada“. Tom prilikom razgovarano je o unapređenju nacionalnih kapaciteta za prikupljanje podataka, praćenje trendova i napretka ka 11.6.1, 12.4.2, 12.5.1  UN SDG indikatorima (Sustainable Development Goals – ciljevi održivog razvoja).

Radionici je aktivno sudjelovao i Ekopak, adirektorica Ekopaka Amela Hrbat je prezentirala relevantne podatke i metodologiju proračunau segmentu SDG indikatora po pitanju ambalaže koja se plasira i reciklira na tržište BiH.

„Za svako ozbiljno planiranje investicija, privrednici se u našoj zemlji svakodnevno susreću sa problemima nepostojanja podataka ili vrlo čestih situacija da podaci postoje, ali da ih je vrlo  teško ili nemoguće dobiti od nadležnih institucija. Ekopak je dao svoj doprinos radionicama u segmentu SDG indikatora po pitanju ambalaže, koja se plasira na tržište, te količine recikliranog ambalažnog otpada u BiH“, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Radionicu su zajednički organizovali Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine i UN environment – United Nations Environment Programme, a učešće su uzeli stručno osoblje državne Agencije, entitetskih zavoda za statistiku, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Fonda za zaštituokoliša FBiH, te operatera sistema ZEOS i Ekopak. 

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je, po izboru Ujedinjenih nacija, jedna od nekoliko zemlja u svijetu u kojoj će se definisati i testirati metodologija i indikatori za četiri cilja održivog razvoja iz oblasti opasnog otpada, komunalnog otpada, recikliranja i otpada od hrane. Stoga je prošle godine pokrenut projekat pod nazivom „Hemikalije i otpad pod pokroviteljstvom UN Programa održivog razvoja 2030: Izgradnja kapaciteta za ciljeve održivog razvoja i pregled u zemljama u razvoju“. Projekat će trajati do juna 2019. godine, a implementirat će ga Agencija za statistiku BiH, kao nosilac Projekta u BiH i UN Environment i UN-Habitat, u saradnji sa relevantnim bh. institucijama i organizacijama.

Očekivani rezultat ovog projekta je da naša zemlja kreira nacionalni Izvještaj o statistici hemikalija i otpada kroz koji će se implementirati podrška ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (SDG), te definisati i testirati statističke metodologije indikatora za praćenje njihove realizacije.

 
 

Arhiva