BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

25 05.18.

Održane 83 edukativne radionice u kojima je učestvovalo oko 1160 učenika

Novi Travnik, 25.05.2018. - U sklopu projekta „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ koji realizuje Ekopak u saradnji sa JKP Vilenica-Čistoća d.o.o. i Općinom Novi Travnik, održane su edukativne radionice u osnovnim školama na području općine Novi Travnik. 

Projekat je realizovan u osnovnim školama „Novi Travnik“, „Safvet-beg Bašagić“, „Musa Ćazim Ćatić“, „Mehmedalija Mak Dizdar“, „Edhem Mulabdić“ i „Fra Marijan Šunjić“.

Ukupno su održane 83 radionice u kojima je učestvovalo oko 1160 učenika.

Trenutno se u svim školama provode testiranja stečenog znanja kako bi se najbolji učenici pripremili za završno općinsko takmičenje koje će se održati 5. juna – Svjetskog dana zaštite okoliša i Dana Općine Novi Travnik.

Cilj ovog edukativnog projekta je da se mladi edukuju o pravilnom odlaganju ambalažnog otpada, značaju reciklaže i zaštite okoliša. 

 
Untitled5.jpg
Untitled3.jpg
Untitled1.jpg
Untitled2.jpg
Untitled6.jpg
Untitled4.jpg

Arhiva