BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

02 02.18.

Imenovani novi članovi Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažnim otpadom

Vlada Federacije BiH je na 135. sjednici održanoj 18.01.2018. godine imenovala Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažnim otpadom.

Novi članovi su: Margareta Krešić (predsjedavajuća) ispred Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Dunja Petrušić ispred Federalnog ministarstva okoliša i turizma, te Jasmin Osmanović ispred operatera sistema Ekoživot. Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove Ejub Salkić, te operatera sistema Ekopak Amela Hrbat su nepromjenjeni.

Za očekivati je da će ove izmjene rezultirati puno efikasnijim radom Koordinacionog tijela, s ciljem daljeg razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH.

Rješenje o imenovanju je objavljeno u Službenim novinama FBiH broj 7/18 i možete ga naći ovdje.

Arhiva