BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

18 01.16.

Realizacija aktivnosti iz ugovora u Općini Travnik se odvija predviđenom dinamikom

Travnik, 18.01.2016. - U sklopu ranije potpisanog ugovora o uspostavi Sistema Zelene tačke, čiji su potpisnici Općina Travnik, JKP Bašbunar d.o.o. i Ekopak, osim nabavke kontejnera za uspostavu eko otoka definisano je i uređenje 10 lokacija na kojima će se nalaziti eko-otoci.

JKP Bašbunar d.o.o. Travnik je u skladu s ugovornim obavezama započeo izradu niša/nadstrešnica unutar kojih će se nalaziti eko otoci. Budući da Ekopak svakodnevno prati aktivnosti koje se realizuju na terenu, izvršena je posjeta JKP Bašbunar d.o.o. te se pripremne aktivnosti odvijaju planiranom dinamikom.

Zahvaljujući privrednim subjektima koji su svoje obaveze po Pravilniku o iskorištenju ambalaže i ambalažnog otpada prenijeli na Ekopak, građanima Travnika je omogućeno da postanu dio Sistema Zelene tačke za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada, koji Ekopak gradi po uzoru na najbolje prakse i iskustva s kojima je povezan putem članstva u PRO EUROPE-u i EXPRA-i.

IMG_20160114_115552.jpg
IMG_20160114_115529.jpg
IMG_20160114_115537.jpg

Arhiva