BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

29 07.14.

Ekopak podržao održavanje ovogodišnje Una regate

42. Internacionalna turistička Una regata protiče u znaku odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada. Ova četverodnevna manifestacija je započela svečanim otvaranje u utorak 29.07.2014., a okupila je više od 400 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

Una regata je međunarodna tradicionalna turističko-sportsko-kulturna manifestacija i centralni događaj turističke promocije potencijala rijeke Une i Nacionalnog parka Una.

Zahvaljujući podršci Ekopaka, ove godine po prvi put svi učesnici regate će biti u mogućnosti da selektivno odlažu ambalažni otpad. Naime, Ekopak je, u saradnji sa komunalnim preduzećima „Komrad“ iz Bihaća i „10. juli“ iz Bosanske Krupe obezbijedio kontejnere za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada (papir, staklo i plastiku), a koji su postavljeni na četiri lokacije. Sav ambalažni otpad prikupljen tokom regate će biti transportovan i predan na dalju obradu i recikalžu, čime će se izbjeći dodatno zatrpavanje deponija, a ambalažni otpad će dobiti novu vrijednost.

Ekopak podržava sve projekte koji imaju za cilj ukazati na značaj odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada, te zaštitu prirodnih resursa. Zbog toga smo sa zadovoljstvom podržavali realizaciju 42. Internacionalne turističke Una regate.

1.jpg
10.jpg
12.jpg
2.jpg
4.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
11.jpg
9.jpg
ur6.jpg
ur5.jpg
ur4.jpg
ur3.jpg
ur2.jpg
ur1.jpg
Baner (2)2.jpg
Kante Ekopaka2.jpg

Arhiva