BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

23 12.13.

Edukacija aktivista o podučavanju djece povodom pokretanja projekta „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ u općinama Doboj Istok i Posušje

 Uskoro je planirano pokretanje projekta „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ u općinama Doboj Istok i Posušje, povodom čega su mladi aktivisti iz Eko udruženja iz svoje općine su došli na edukaciju u prostorije Ekopaka o podučavanju djece o važnosti odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada i posljedicama neispravnog postupanja s otpadom.

 Aktivisti iz Ekotima, partnera na projektu u Sarajevu, su podijelili svoja iskustva sa kolegama iz ova dva grada i objasnili im najadekvatniji pristup rada na interaktivnim radionicama s djocom i mladima po pitanju pravilnog razdvajanja i reciklaže ambalaže i ambalažnog otpada. 

DSCN0670.JPG
DSCN0668.JPG

Arhiva