BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

20 11.13.

Drugi ciklus projekta "Osmijeh Planete je u tvojim rukama" se uspješno implementira

Nakon uspješno realiziranog prvog ciklusa projekta „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“, koji je Ekopak u saradnji sa Ekotimom uspješno implemetirao u prošloj školskoj godini u osam sarajevskih osnovnih i srednjih škola, pokrenut je i drugi ciklus ovog projekta.

 

Projekat ovaj  put uključuje jedanaest novih škola (Isak Samokovlija, Musa Ćazim Ćatić, Katolički školski centar– Osnovna škola, Nafija Sarajlić, Velešićki heroji, Aleksa Šantić, Peta gimnazija, Katolički školski centar - Opća-Realna gimnazija, Katolički školski centar – Srednja medicinska škola, Srednja medicinska škola i Srednja ugostiteljsko-turistička škola.

Do sada su aktivisti Ekotima održal 23 interaktivne radionice, na kojima je učestvovalo oko 400 učenika. Do kraja decembra, do kada traje edukativni dio Projekta, će se održati više od 50 predavanja koja treba da uključe oko 1.500 učenika.

Po završetku edukativnog dijela učenici će imati priliku da u svojim  školama demonstriraju stečeno znanje i učestvuju u kvizovima, a oni najbolji će u finalu odmjeriti znanje sa finalistima iz drugih škola.

 

Učenisi također svojim svakdnevnim odlaganjem ambalažnog otpada, učestvuju u takmičenju u sakupljanju otpada, a škole koje sakupe najviše ambalažnog otpada također će biti nagrađene.

U takmičenju u sakupljanju ambalažnog otpada učestvuju i škole koje su u prvom ciklusu prošle kroz program edukacije: osnovne škole Alija Nametak, Meša Selimović, Šesta osnovna škola Ilidža i Srednjoškolski centar Vogošća.

Ekopak na ovaj način učestvuje u odgoju mladih generacija kojima odvojeno odlaganje ambalažnog otpada treba da postane svakodnevna navika.

OŠ Aleksa Šantić.JPG
KŠC Medicinska škola Sarajevo.jpg
JU Peta gimnazija.JPG
KSC Stup5.JPG

Arhiva