BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

27 09.13.

Predstava "Reciklaža nije gnjavaža“ premjerno prikazana sarajevskim mališanima u sklopu manifestacije "Noć istraživača“

U sklopu manifestacije „Noć istraživača“ na ljetnoj pozornici Vilsonovog šetališta je prikazana predstva „Reciklaža nije gnjavaža“, dio projekta „Tvrle Ekolog“.

"Noć Istraživača” je manifestacija  prvi put organizovana 2005. godine na evropskom nivou. Sastoji od jednodnevne manifestacije koja se istovremeno dešava u više od 300 gradova Evrope. Javnosti nudi aktivnosti obrazovno-zabavnog karaktera, a osnovni cilj je da se mladima omogući predstavljanje naučnih projekata, da se nauka i naučni rad približe i da se omogući bolje razumijevanje doprinosa društvu.

Predstavu „Reciklaža nije gnjavaža“ su za najmlađe posjetioce ove manifestacije izveli članovi Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice i tako na zabavan način podučili o važnosti zaštite okoliša i odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada. Projekat je pokrenuo Forum građana Zenica u saradnji sa Ekopakom. 

Za vrijeme manifestacije bili su postavljeni promotivni setovi kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada, a neke od savjesnih građana Ekopak je nagradio promotivnim poklonima. Sakupljeni ambalažni otpad je Papir Servis preuzeo i poslao na recikliranje.

DSCN0044.JPG
DSCN0064.JPG
DSCN0069.JPG
DSCN0036.JPG
2013-09-27 15.57.41.jpg
2013-09-27 18.29.04.jpg
DSCN0041.JPG
DSCN0053.JPG
DSCN0056.JPG

Arhiva