BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Projekti

17 09.13.

Ekopak, Općina Gračanica i JP Komus potpisali ugovor čime je pokrenut projekat odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada u Gračanici

U Gračanici je svečano potpisan ugovor između Ekopaka, općine Gračanica i JP Komus iz Gračanice o zajedničkom finansiranju projekta "Odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Gračanica". Ugovor su potpisali gosp. Husret Helić, načelnik općine Gračanica, gđa Zakira Đogić, direktor  JP „Komus“ iz Gračanice i gđa Amela Hrbat, direktor Ekopaka.

Isti projekat je prije nekoliko mjeseci pokrenut u općini Bihać. Uključivanje općine Gračanica i JP Komus u sistem upravljanja ambalažnim otpadom preko Ekopaka ide u prilog činjenici da se u FBiH uspostavljaju temelji odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, te da novi način postupanja sa ambalažnim otpadom u budućnosti može da zaživi u cijeloj FBiH.

Gračanica je općina koja je već krenula u proces odvojenog prikupljanja i reciklaže nekih vrsta ambalažnih materijala. Današnjim potpisivanjem ugovora stiču se uslovi da se prikupljaju i predaju na reciklažu i oni ambalažni materijali koji se do sada nisu prikupljali i koji su u značajnim količinama opterećivali općinsku deponiju, tj. staklo i višeslojni materijal /tetrapak. Ekopak, ovlašteni operater sistema, će trajno ostati u Gračanici, a u suradnji sa Općinom i Komusom će raditi na unaprjeđenju i širenju projekta.

Općina Gračanica je zvanično druga općina u FBiH u kojoj se počinje sa implementiranjem Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, tj. uspostavom novog načina postupanja sa ambalažnim otpadom po modelu razvijenih europskih zemalja. 

Projekat će činiti dva segmenta: tehnički i edukativni. Tehnički segment podrazumijeva nabavku specijalnog vozila za prikupljanje i transport ambalažnog otpada, te specijalnih kontejnera za prikupljanje staklenog ambalažnog otpada. Paralelno će ići i edukativni segment usmjeren na promociju projekta, te podizanje svijesti građana općine Gračanica, kako bi se uključili u sistem i prihvatili odvojeno odlaganje ambalažnog otpada u svojim domaćinstvima.

O-E-K-POTPISIVANJE_1.JPG
O-E-K-POTPISIVANJE_4.JPG
O-E-K-POTPISIVANJE_2.JPG
O-E-K-POTPISIVANJE_6.JPG
O-E-K-POTPISIVANJE_5.JPG
O-E-K-POTPISIVANJE_7.JPG
O-E-K-POTPISIVANJE_8.JPG
O-E-K-POTPISIVANJE_9.JPG

Arhiva