BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

01 02.19.

Osnovano Udruženje operatera sistema Federacije BiH

Ovlašteni operateri sistema za  upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine, firme Ekopak Sarajevo i Eko život Tuzla, te ovlašteni operateri sistema za upravljanje elektronskim i elektroničkim otpadom Kim Tec EkoVitez i Zeos Sarajevo, osnivali su Udruženje operatera sistema Federacije BiH (UOS),čiji je cilj unaprijeđenje i razvoj sistema reciklaže i iskorištavanja ovih posebnih kategorija otpada u Federaciji BiH.

Osnivači Udruženja, direktorica “Ekopaka” Amela Hrbat, direktor „Eko života“ Jasmin Osmanović, direktor „Kim Tec Eko“ Zdenko Marković i direktor „Zeosa“ Emil Šehić, su na osnivačkoj skupštini usvojili ciljeve Udruženja, koji prije svega trebaju da zastupaju interese članica u cilju unapređenja zakonske legislative koja reguliše ovu oblast, te kreiraju pozitivan privredni ambijent. Velika pažnja Udruženja biće posvećena I edukaciji, promociji i podizanju svijesti o važnosti upravljanja posebnim kategorijama otpada, te partnerstvu sa resornim ministarstvom s ciljem kreiranja pravnog okvira baziranog na pravnoj stečevini EU-a i najboljim evropskim praksama.

Ovlašteni operateri su na današnjoj skupštini izabrali predsjednika Udruženja Amelu Hrbat, koja se ovom prilikom zahvalila osnivačima na povjerenju, te naglasila da će OUS, pored svojih članica, biti pouzdan i efikasan partner i državi, a sve u cilju daljeg razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim, te elektronskim i elektroničkim otpadom.

“Obzirom na turbulenicije koje smo imali po pitanju pravnog okvira na osnovu kojeg mi poslujemo, testanja u našoj zemlji kad su reciklažni kapaciteti u pitanju, te kapaciteti za odvojeno odlaganje i prikupljanje iskoristivog dijela otpada, osnivanje ovog Udruženja bila je prijeka potreba i drago mi je da su svi ovlašteni operateri u FBiH podržali tu ideju. Iza nas stoji veliko znanje, višegodišnje iskustvo i značajna infrastruktura, što možemo iskoristiti za dalje unaprijeđenje sistema reciklaže i iskorištenja ambalažnog, te elektonskog i elektroničkog otpada u FBiH”, kazala je Amela Hrbat.

Potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore u Federaciji BiH Mirsad Jašarspahić, u okviru koje je Udruženje osnovano, naglasio je da će Komora FBiH pružiti stručnu pomoć Udruženju:

 

“Svjesni smo važnosti daljeg razvoja uspostavljenih sistema za recikliražu i iskorištenje posebnih kategorija otpada, koji funkcionišu na principu produžene odgovornosti proizvođača. Ovo praktično znači da sistemima, preko ovlaštenih operatera, upravlja privreda koja se u svom poslovanju bavi stavljanjem u promet proizvoda koji poslije upotrebe postaju ambalažni otpad, odnosno otpad od elektronskih i elektroničkih proizvoda, a koja u najvećem dijelu i finansira sisteme. Ovaj princip je dobra praksa preuzeta iz zemalja EU-a, u kojima se rezultati postižu poslovanjem po najnižim održivim troškovima i najvećim benefitima za okoliš. Zbog toga je Privredna komora FBiH čvrsto stala uz ovo Udruženje i želimo im puno uspjeha u daljem radu”, kazao je  Mirsad Jašarspahić.

Sjedište Udruženja je u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH u Sarajevu, u ulici Branislava Đurđeva br. 10.

UOS3.jpg
UOS2.jpg

Arhiva