BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

06 10.18.

U općini Vitez izvršena primopredaja vozila za prikupljanje ambalažnog otpada

Vitez, 04.10.2018. – Danas je u prostorijama JKP Vitkom u Vitezu izvršena primopredaja dva vozila za prikupljanje ambalažnog otpada, koji su zajednički finansirali Općina Vitez, JKP Vitkom i Ekopak.

Primopredaji su prisustvovali načelnik Općine Tomislav Bošnjak-Matić, direktor JKP-a Vitkom Igor Miličević i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Općina Vitez je jedna od 17 općina sa kojima Ekopak uspješno sarađuje, te prva općina u Federaciji BiH koja je u cjelosti pokrivena organiziranim prikupljanjem komunalnog otpada, a značajan dio otpada se sortira i kroz sistem Ekopaka upućuje na reciklažu.

Osim investicije u infrastrukturu, Ekopak će u saradnji sa Općinom i JKP Vitkom nastaviti sa provođenjem kampanja i edukativne aktivnosti kako bi građani općine Vitez što više ambalažnog otpada sortirali i kako bi što manje otpada završilo na deponiji.

Načelnik općine Vitez je istakao kako je cilj općine Vitez da komunalno preduzeće Vitkom svake godine funkcioniše bolje i da uvjeti života stanovnika budu bolji, te izrazio zahvalnost kompaniji Ekopak zbog podržavanja projekata i ulaganja u razvoj općine Vitez.

 
IMG_2208.JPG
IMG_2191.JPG
IMG_2192.JPG
IMG_2202.JPG
IMG_2197.JPG
IMG_2204.JPG

Arhiva