BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

26 12.17.

U Općini Travnik danas potpisan sporazum o sufinansiranju projekta „Ne OKOLIŠaj ubaci za PETicu“

Ugovor su potpisali načelnik Općine Travnik Admir Hadžiemrić i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Predmet ugovora je sufinansiranje  promotivnih aktivnosti u okviru Projekta „Ne OKOLIŠaj ubaci za PETicu“ koji provode Općina Travnik, Ekološki fakultet Internacionalnog univerziteta Travnik i Eko industrijski otpad ZIZI Travnik, u saradnji sa svim osnovnim školama ove Općine.

Cilj projekta je edukacija učenika osnovnih škola o značaju reciklaže otpada kroz prikupljanje PET ambalaže. U narednim fazama projekat će obuhvatati  i prikupljanje ostalih vrsta reciklabilnih materijala, uspostavu eko-otoka, te provođenje javne kampanje.

Općina Travnik i Ekopak će obezbjediti inicijalna sredstva za pokretanje Projekta. Internacionalni univerzitet  Travnik će u saradnji sa Ekopakom organizovati edukacije za učenike, dok će Eko industrijski otpad ZIZI postaviti posude za sakupljanje iskoristivih materijala u krugu svake škole, te vršiti redovno preuzimanje i odvoz sakupljenih iskoristivih materijala.

IMG-7023a7d9da14120a6f94a63ecc130b22-V.jpg
IMG-a0304b0d3c5bd9d7ec9de049da51d1ab-V.jpg

Arhiva