BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

25 05.17.

U Općini Kakanj pušteno u rad reciklažno dvorište

Danas je u kabinetu općinskog načelnika Općine Kakanj održan sastanak kojem su prisustvovali načelnik Općine Nermin Mandra, šef Službe za privredu, urbanizam i eko zaštitu Mirza Fazlić, direktor JP-a Vodokom Kakanj Sead Imamović i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Tema sastanka je bila sagledavanje dosadašnjih rezultata ove općine u segmentu upravljanja otpadom. Konstatovano je da Općina Kakanj ima izvrsne rezultate kad je riječ o zbrinjavanju komunalnog otpada i pokrivenosti Općine ovom uslugom. Također su razmatrani modaliteti daljnjeg unapređenja u segmentu iskorištenja i reciklaže otpada, te doprinosu Ekopaka u tom smislu, obzirom da je između Ekopaka, Općine Kakanj i JP-a Vodokom već uspostavljena saradnja.

Nakon sastanka je na deponiji Bare simboličnim presovanjem prve bale plastičnog ambalažnog otpada pušteno u rad reciklažno dvorište na kojem će se sav iskoristivi komunalni otpad pripremati za reciklažu i transport u reciklažne centre.

IMG_1384.JPG
IMG_1388.JPG
IMG_2516.JPG
IMG_2525.JPG
IMG_1383.JPG

Arhiva