BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

25 12.15.

Općina Travnik u Sistemu Zelene tačke

Travnik, 24.12.2015.g – U prostorijama Općine u 12h se obavilo svečano potpisivanje ugovora sa Ekopakom i JKP “Bašbunar” d.o.o. Travnik, o uspostavi Sistema Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada.

Ugovorom je predviđena nabavka infrastrukture za uspostavu 10 eko otoka koji će biti postavljeni na lokacijama za koje će Općina Travnik izdati saglasnost. Tako će Ekopak finansirati kupovinu 30 kontejnera i uređenje površina na kojima će se nalaziti eko-otoci, a ambalažni otpad koji će građani odlagati će JKP “Bašbunar” prikupljati i pripremati za transport na reciklažu.

Svečanom potpisivanju ugovora su prisustvovali načelnik Općine Admir Hadžiemrić, stečajni upravnik JKP “Bašbunar” Asim Sunulahpašić i direktor Ekopaka Amela Hrbat.

Ekopak poziva sve privredne subjekte da svoje zakonske obaveze po osnovu Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Sl.N. FBiH br. 88/11 i Sl.N. FBiH br.28/13) prenesu na Ekopak i po najnižim održivim troškovima omoguće razvoj dugoročnog, efikasnog, transparentnog i održivog Sistema Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada u našoj zemlji.
 
Reportažu možete pogledati na LINK-u.
Picture 003 (Custom).jpg
Picture 011 (Custom).jpg
Picture 001 (Custom).jpg
Picture 005 (Custom).jpg
Picture 007 (Custom).jpg
IMG_0205.JPG
IMG_0206.JPG
IMG_0207.JPG

Arhiva