BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

04 11.15.

Svim obrazovnim ustanovama u Općini Gračanica omogućeno da učestvuju u reciklaži ambalažnog otpada

Gračanica, 04.11.2015.g. -  U krugu JP Komus, danas je održana primopredaja kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada za sve vrtiće, osnovne i srednje škole u Općini Gračanica. 

Nabavkom kanti za sve vrtiće, osnovne i srednje škole, Ekopak proširuje postojeću saradnju s JP Komus i Općinom Gračanica, kako bi se svim građanima Općine, a naročito najmlađim, omogućilo da odvojeno odlažu ambalažni otpad koji će se transportovati na reciklažu. „Dosadašnjom realizacijom projekta sa Ekopakom, JP Komus je aktivnostima prikupljanja ambalažnog otpada obuhvatio više od 7.500 stanovnika, a tokom prethodne 2 godine saradnje prikupljeno je približno 65 tona ambalažnog otpada koji je transportovan na reciklažu“, izjavio je Senad Memić direktor JP Komus Gračanica.

Općina Gračanica predstavlja primjer dobre prakse uspostave Sistema Zelene tačke koji neprofitna kompanija Ekopak gradi u našoj zemlji, a na osnovu podrške ambalažne privrede koja je svoju odgovornost po pitanju iskorištenja i reciklaže ambalažnog otpada prenijela na Ekopak. Proširivanjem projekta na obrazovne institucije, u skladu sa praksama iz zemalja članica PRO EUROPE-a, želi se povećati svijest mlađih generacija o značaju reciklaže i iskorištenja ambalažnog otpada. Nakon primopredaje kanti, u Općini Gračanica je u četvrtak najavljeno prikazivanje edukativne predstave „Tvrle ekolog“, koju realizuje Ekopak u saradnji sa BNP Zenica  i Forumom građana Zenica.

Općina Gračanica je jedna od prvih općina koja je potpisala ugovor o saradnji sa neprofitnom kompanijom Ekopak i pridružila se Sistemu Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada. Ekopak je do sada u Općinu Gračanica investirao blizu 50.000KM tako da je postavljeno 7 eko otoka, sufinansirano je uređenje površina i kupovina vozila za odvoz prikupljenog ambalažnog otpada.

 
20151104_095545 (Large).jpg
image-656ee35960b274781c266d39413c821587c026bde4d6b1e1986f616f0d96a04e-V.jpg
image-bbcef2cbcccc331f0fbccbaf86861d77edf689dabbd8e4c5e4a1eceed511a339-V.jpg
image-55d9aabbd1bd2cecbe366b1f6911c78d6327015caff0e3ca3324e00df649b7a2-V.jpg

Arhiva