BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

02 06.15.

Ekopak, Općina Kiseljak i JP „Vodovod i kanalizacija“ potpisali ugovor o uspostavi i razvoju Sistema Zelene tačke

Mladen Mišurić Ramljak, načelnik općine Kiseljak, Mladen Medić, direktor JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ i Amela Hrbat, direktorica Ekopaka, potpisali su danas u Kiseljaku ugovor o uspostavi i razvoju Sistema Zelene tačke - za selektivno odlaganje ambalažnog otpada i njegove pripreme za reciklažu u općini Kiseljak.

Potpisivanjem ovog ugovora, Kiseljak će se pridružiti općinama u kojima je uz pomoć Ekopaka već  započet proces uspostave efikasnog, transparentnog, dugoročnog i održivog sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u BiH, po uzoru na evropske modele. Ugovorom je predviđena nabavka vozila za prevoz prikupljenog ambalažnog otpada, te uspostava 5 eko-otoka, koji će sa postojećim eko-otocima „pokriti“ više od polovine stanovništva općine.

„Općina Kiseljak je 14-ta općina u F BiH koja dolazi u Ekopak. Upućujem sve pohvale općini koja je i bez Ekopaka već krenula sa odvojenim odlaganjem otpada i vjerujem kako će naša saradnja dodatno unaprijediti razvoj sistema“, izjavila je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.

‘’Izuzetno me raduje što smo jedna od 14 općina koja je ušla u sustav Ekopaka, iako smo krenuli s odlaganjem i prikupljanjem otpada, današnjim ugovorom uveliko ćemo rasteretiti otpad na području općine i krenuti s recikliranjem istoga’’ kazao je načelnik Mladen Mišurić – Ramljak. 

Direktor JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Mladen Medić, istaknuo je važnost potpisivanja ugovora s Ekopakom. ''Cilj je u konačnici pokriti Kiseljak zelenim otocima. Pokrivenost do sad iznosi 45%, ostala su nam još ruralna područja općine'' kazao  je Medić.

Uz investiranje u adekvatnu komunalnu infrastrukturu koja je potrebna za selektivno odlaganje ambalažnog otpada u ovoj općini, Ekopak će u narednom periodu realizirati i edukativne aktivnosti s namjerom da građane općine Kiseljak upozna sa pravilnim odlaganjem ambalažnog otpada.

 
kiseljak
kiseljak1

Arhiva