BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Principi

Ekopak svoje djelovanje temelji na slijedećim principima:

 • Ispunjenje obaveza u skladu sa Pravilnikom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, uz najveće ekološke prednosti i sa minimalnim uticajem na cijene proizvoda u ambalaži.
 • Svi klijenti se tretiraju jednako. 
 • Naknade za ambalažu se određuju prema stvarnim troškovima po ambalažnim materijalima.
 • Poslovanje po neprofitnom principu, što znači da namjera vlasnika nije da kroz aktivnosti Ekopaka ostvaruju profit. Dobit koja se ostvari na kraju poslovne godine se ne dijeli vlasnicima, već će se reinvestira u aktivnosti operatera.
 • Zalažemo se za transparentan rad, usklađen sa svim zakonskim zahtjevima i podložan svim provjerama ovlaštenih organa i institucija.
 • Svi podaci klijenata dostavljeni Ekopaku su zaštićeni i tretirani kao povjerljivi.

Šema funkcionisanja sistema

Šema funkcionisanja sistema