BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Karijera

Osnovne vrijednosti koje cijenimo u Ekopaku i koje promovišemo kod naših zaposlenika su profesionalnost, kompetentnost, odgovornost, učinkovitost, fleksibilnost, etičnost, transparentnost, timski rad, lojalnost, međusobno poštovanje i povjerenje. 


Želimo zaposliti stručne i motivisane kadrove, spremne na učenje i sposobne da prihvate promjene i izazove uspostave sistema upravljanja ambalažnim otpadom u našoj zemlji, po uzoru na najefikasnije sisteme zemalja Evrope.

 

Da li posjedujete ovakve vrijednosti? Ako je odgovor DA i ako ste zainteresovani da svoju karijeru nastavite u Ekopaku, ovdje možete napraviti prvi korak.

 


Kako se prijaviti?

Popunjavanjem Prijavnog obrasca postajete dio baze potencijalnih kandidata za radna mjesta u Ekopaku. Kod ukazane potrebe za zaposlenicima Vašeg profila, rado ćemo Vas kontaktirati.