Ekopak je nastavio svoju dugogodišnju uspješnu saradnju sa JKP Komrad iz Bihaća i u 2024. godini. Tako je nedavno JKP Komrad u sistem reciklaže dostavio značajne nove količine ambalažnog otpada, što predstavlja još jedan korak naprijed u zajedničkim naporima ka ostvarivanju planiranih ciljeva za ovu godinu.

Saradnja između Ekopaka i Komrada započela je 2013. godine i od tada su postignuti značajni rezultati. Kroz ovu dugogodišnju suradnju, velike količine ambalažnog otpada su uspješno izdvojene iz komunalnog otpada s područja Grada Bihaća i kroz sistem Ekopaka usmjerene na reciklažu. Ovaj sistem omogućava efikasno prikupljanje, sortiranje i recikliranje ambalažnog otpada, čime se smanjuje količina ambalažnog otpada koja završava na deponijama i štedi dragocjeni resursi.

„S ponosom možemo reći da je naša saradnja s Komradom donijela konkretne rezultate u smanjenju ambalažnog otpada. Ovakvi uspjesi su ključni za našu misiju unapređenja sistema reciklaže u našoj zemlji,  a samim tim i održivog razvoja,“ kazala je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.