BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

26 09.19.

Održan godišnji sastanak međunarodne alijanse za reciklažu ambalažnog otpada „EXPRA“-Ekopak postiže značajne rezultate u reciklaži, ali je potreban veći angažman i ostalih aktera u razvoju sistema

U Sarajevu je održan godišnji sastanak balkanskih članica organizacije za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada Expra (Extended Produce Responsibility Alliance).

Na sastanku, čiji je domaćin bio prvi bh. ovlašteni operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom Ekopak, govorilo se  o postignutim rezultatima članica Expra alijanse u protekloj godini, trenutnoj problematici i načinima prevazilaženja izazova sa kojima se susreću članice Expra alijanse iz balkanskih zemalja, te implementaciji najnovijih zakonskih rješenja EU-a.

“Biti domaćin godišnjeg sastanka Expra alijanse za nas je velika čast i zadovoljstvo. Ovo je bila sjajna prilika da razmijenimo iskustva i ideje sa našim prijateljima iz Expra alijanse.  Inače, Ekopak je članica Expra od 2015. godine što nas čini veoma ponosnim“, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat i dodala da Ekopak ima izuzetnu podršku kako od same uprave Expra alijanse, tako i od svih članova, jer imaju pristup svim potrebnim informacijama, dobrim praksama i iskustvima, što umnogome pomaže u razvoju sistema u našoj zemlji.

„Ovom prilikom želim istaći da Ekopak, u saradnji sa svojim partnerima, svake godine postiže sve bolje rezultate. Tako smo od početka svog operativnog rada do danas predali  na reciklažu više od 60.000 tona svih vrsta ambalažnog otpada. Naravno, cilj nam je da sistem i dalje razvijamo i unapređujemo, jer se on ne uspostavlja preko noći, to je proces koji neprestano raste i razvija se te daje kontinuirano sve bolje rezultate”, rekla je Hrbat.

“Drago mi je da BiH ide naprijed. Imate evidentne rezultate i to nas raduje”, kazao je direktor Expra alijanse Joachim Quoden i dodao: “EU postavlja vrlo ambiciozne zahtjeve i ciljeve i stoga je vrlo važno da i vaša zemlja razvija sistem na način da spremno dočeka transponiranje EU zahtjeva u vašu legislativu. Stoga je neophodna jača podrška operaterima sistema od strane nadležnih državnih institucija”, kazao je Quoden.

EXPRA
1.jpg
5.jpg
6.jpg
3.jpg
7.jpg
2.jpg

Arhiva