BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

17 05.19.

Održan sastanak mediteranskog savjetodavnog odbora PlasticsEurope-The Mediterranean Advisory Board (MBA)

Privredna komora Federacije BiH bila je domaćin prvog ovogodišnjeg  sastanaka Mediteranskog savjetodavnog odbora PlasticsEurope - The Mediterranean Advisory Board, koji se održao 16.05.2019. godine, u hotelu Europa, u Sarajevu.

Sastanku su prisustvovali članovi Odbora iz:  Italije, Turske, Albanije, Hrvatske, Srbije, Rumunije, Bugarske, Grčke i Bosne i Hercegovine. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora- MBA,  g.  M.Covezzi , a nakon uvodnog pozdrava kao domaćin potpredsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine - g. Mirsad Jašarspahić,  koji je ujedno član Odbora, održao je prezentaciju o mogućnostima investiranja u BiH, njenim potencijalima te onoga po čemu je BiH prepoznatljiva na svjetskom tržištu. Poseban akcenat odnosio se na rad i aktivnosti PKFBiH, mogućnosti angažovanja eksperata kroz komorski rad, te onoga što Komora može pružiti privrednim subjektima.

Tema sastanka odnosila se na: Strategiju  za plastične mase EU,  zakonsku regulativu i novu direktivu recikliranja i upotrebe plastičnog otpada usvojene od strane Evropske komisije. Također, razgovaralo se i o uticaju plastičnog otpada na okolinu, te mogućnosti pristupa fondovima kako bi se rješavanju ovog problema pristupilo globalno.

Predstavnica Hrvatske gospodarske komore, gđa. Pavlović istakla je značaj postojanje Strategije EU, ali da su za rješavanje i napredak ove industrije neophodne i nacionalne strategije razvoja. Članovi Odbora održali su prezentacije o stanju ovog sektora unutar zemalja članica, po osnovu kojih su doneseni adekvatni zaključci. 

Predsjednica najmlađe asocijacije pri PKFBiH - Udruženje operatera sistema u FBiH, gđa. Amela Hrbat, održala je prezentaciju pod nazivom: Iskustva sistema upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini. Kroz prezentacijski sadržaj prikazan je napredak koji je postignut u proteklim godinama od kada je uspostavljen sistem upravljanja otpadom.  Glavni cilj osnivanja ovog Udruženja jeste unaprijeđenje i razvoj sistema reciklaže te iskorištavanja ovih posebnih kategorija otpada u Federaciji BiH, stoga je prisustvo na ovom sastanku od velikog značaja za razmjenu iskustava i praćenja svjetskih trendova. Znanje, višegodišnje iskustvo i značajna infrastruktura članica Udruženja, koje su uspostavljene po principu primjera dobre prakse iz EU, može se iskoristiti za dalje unaprijeđenje sistema reciklaže i iskorištenja ambalažnog, te elektonskog i elektroničkog otpada u Bosni i Hercegovini.

 

Arhiva