Godišnji izvještaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2018. godinu - Cilj za staklo je ispunjen sa 103%, metal sa 103%, papir 103%, plastika 104%, drvo 105%, višeslojna 116%, te za ambalažu od opasnih materija sa čak 163%.

Prema „Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom“, Ekopak je 31. marta 2019.godine  dostavio “Izvještaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2018. godinu” Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Ciljevi za reciklažu ili iskorištenje ambalažnog otpada za 2018. godinu su u potpunosti ispunjeni. U ime svojih klijenata, koje čine oko 700 proizvođača, uvoznika, punilaca, distributera i trgovaca, Ekopak je ukupno preuzeo 33.593 tone ambalažnog otpada za upravljanje, a na reciklažu i iskorištenje smo predali 12.197 tona, čime je prebačen propisani cilj od 35%.

Zahvaljujući saradnji sa više od 20 javnih komunalnih preduzeća i privatnih kompanija koje se bave djelatnošću upravljanja otpadom iz svih 10 kantona u Federaciji BiH, Ekopak je predao na reciklažu i iskorištenje 12.197 tona, čime je za 4% prebacio opći godišnji cilj. Takođe su prebačeni svi specifični ciljevi po svim ambalažnim materijalima: cilj za staklo je ispunjen sa 103%, metal sa 103%, papir 103%, plastika 104%, drvo 105%, višeslojna 116%, te za ambalažu od opasnih materija je ispunjen sa čak 163%.

“I pored loše ekonomske i političke situacije u našoj zemlji, te poremećaja na tržištu sekundarnih sirovina, mi uspijevamo premašiti sve izazove i svake godine načiniti korak naprijed u uspostavljanju učinkovitog i održivog sistema upravljanja ambalažnim otpadom po ugledu na razvijene zemalja svijeta. Tako je i 2018. godina za nas bila dosta uspješna“, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat i dodala: 

„Za 2019. godinu sebi smo postavili jasne planove i veće izazove, a sve u cilju jačanja kapaciteta za odvojeno prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada, ali i utjecaja na promjenu svijesti javnosti o važnosti recikliranja ambalažnog otpada.“