BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

16 02.19.

Ekopak na EYOF-u

Ponosni smo na naš glavni grad koji je, zajedno sa Istočnim Sarajevom, bio domaćin Evropskom olimpijskom festivalu za mlade (EYOF).

Organizacija je bila besprijekorna, a dio ove uspješne priče bio je i Ekopak.Naime,  Ekopak je u saradnji sa KJKP RAD i EYOF-om, na Igmanu, Bjelašnici, Skenderiji i Zetri instalirao posude za selektivno odlaganje otpada što je uveliko pridonijelo da naša olimpijska borilišta budu čista. S druge strane, ovo je bila sjajna prilika i za edukaciju novih generacija o važnosti recikliranja ambalažnog otpada.

3.jpg
1.jpg
2.jpg

Arhiva