BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

28 07.18.

Najbolji Mladi Eko Reporteri boravili u Bihaću

Bihać, 27.07.2018. – Za pobjednike ovogodišnjeg programa Mladi Eko Reporteri, učenike srednjih škola iz Goražda, Visokog, Posušja, Srebrenika, Šekovića i Tuzle, Ekopak je organizovao boravak u Bihaću, u okviru kojeg su posjetili Bihaćku pivovaru, Nacionalni park Una, te učestvovali na 46. Internacionalnoj turističkoj Una Regati. 

Bihaćka pivovara je domaća društveno odgovorna kompanija koja koristi modernu tehnologiju i posluje po visokim standardima kvalitete, a sa posebnim akcentom brine o zaštiti okoliša.

Mladi Eko Reporteri su obišli odjel proizvodnje, upoznali se sa kompletnim tehnološkim procesom proizvodnje piva, sokova i flaširanja prirodne izvorske vode „Lipa“. Također su prezentovane aktivnosti Bihaćke pivovare kao društveno odgovorne kompanije usmjerene na zaštitu okoliša, a jedna od njih je svakako i udruživanje sa najvećim kompanijama u BiH s ciljem osnivanja Ekopaka.

Tokom boravka u Bihaću Mladi Eko Reporteri su također posjetili Nacionalni park Una, prirodni dragulj naše zemlje, a učestvovali su i u 46. Internacionalnoj turističkoj Una Regati.

Ekopak će i dalje nastaviti raditi na projektima usmjerenim na dizanje svijesti građana o važnosti zaštite okoliša i reciklaže ambalažnog otpada, sa posebnim fokusom na najmlađe, djecu predškolskog i školskog uzrasta. Projekat Mladi Eko Reporteri je svakako jedan od takvih projekata, koji se u saradnji sa Inkubatorom Munja uspješno relizuje već drugu godinu.

IMG_0981.JPG
IMG_0982.JPG
IMG_0985.JPG
IMG_0986.JPG
IMG_0993.JPG
IMG_0989.JPG
IMG_0987.JPG
IMG_1026.JPG
IMG_1014.JPG
IMG_1025.JPG
IMG_1022.JPG
IMG_1019.JPG
IMG_1013.JPG

Arhiva