BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

23 05.18.

Učenici JU Srednja škola metalskih zanimanja u posjeti Ekopaku

Sarajevo, 23.05.2018. - Učenici JU Srednja škola metalskih zanimanja zajedno sa nastavnim osobljem su izrazili želju da posjete Ekopak i educiraju se o reciklaži ambalažnog otpada, te na taj način povećaju ekološku svijest o važnosti pravilnog odlaganja ambalažnog otpada i zaštiti okoliša.

Za učenike je pripremljena prezentacija u kojoj su osim edukativnih informacija prikazani projekti i aktivnosti u sklopu Sistema Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada, koji u BiH Ekopak gradi uz podršku bh. privrede. Učenicima su podijeljene i brošure sa uputama na koji način pravilno odložiti ambalažni otpad po vrsti ambalažnog materijala.

Po završetku prezentacije, učenici i nastavno osoblje su zahvalili Ekopaku na prilici da obogate znanje i nauče prednosti i važnosti reciklaže ambalažnog otpada. Posjeta je realizovana u sklopu projekta „Zelena sedmica“ koji je Ministarstvo za nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenulo s ciljem edukacije učenika o važnosti očuvanja životne sredine.

IMG_0887.JPG
IMG_0885.JPG
IMG_0888.JPG

Arhiva