BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

16 04.18.

POZIV: Državno takmičenje za srednje škole „MLADI EKO REPORTERI“

Program Mladi Eko Reporteri je licencirani internacionalni program koji se provodi u blizu 30 zemalja s ciljem da angažira mlade od 14-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja.

U BiH se realizira po drugi put. Prošle godine 70 radova je bilo u finalu.

Program razvija vještine i znanja mladih, pruža im dublje razumijevanje održivog razvoja i zaštite okoliša, jača njihove komunikacijske i građanske vještine, osobnu inicijativu, timski rad, kritičku analizu, socijalnu odgovornost i liderske sposobnosti.

Organizatori:

- Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“

- Hoću.ba info platforma

- EKOPAK – prvi ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom

 

Propozicije:

Učesnici takmičenja trebaju imati između 14 i 18 godina i biti polaznici neke od srednjih škola u Bosni i Hercegovini;

Radovi koji se šalju trebaju biti individualni sa isključivo navedenim 1 takmičarom/kom;

Isti takmičar/ka može prijaviti više radova, ali maksimalno jedan/na može biti nagrađen/a;

Radovi se mogu napraviti u jednoj od 3 kategorije:

- REPORTAŽA,

- FOTOGRAFIJA ILI FOTO REPORTAŽA,

- KRATKI VIDEO.

Više detalja na LINK-u.

 

Arhiva