BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Prijavni obrazac za popunu radnog mjesta

UPUTSTVO: Pažljivo pročitajte i unesite podatke u tražene tabele.

Lični podaci kandidata

@

Status kandidata

Naredne redove popunjavaju kandidati sa radnim iskustvom.
Molimo Vas da svoje radno iskustvo navodite redoslijedom od posljednjeg do Vašeg prvog zaposlenja.

Dodaj

Obrazovanje

Znanje stranih jezika

Jezici Poznavanje
A B C D

A - odlično poznavanje: podjednako kao i maternji jezik.

B - vrlo dobro poznavanje: tečnost u razgovoru i ispravnost u pisanju; od zaposlenog se očekuje da se neovisno služi jezikom u radnim zadacima, priprema različite pismene materijale u vezi sa poslom.

C - ograničeno poznavanje: dobro poznavanje jezika gdje se od zaposlenog očekuje da učestvuje u razgovorima ili na sastancima, čitanje i razumijevanje tekstova u vezi sa poslom i pisanje jednostavnijih.

D - minimalno poznavanje: dovoljno ili minimalno služenje jezikom, gdje se od zaposlenog traži da razumije jednostavne razgovore, obraćanja na stranom jeziku, ili čitanje najjednostavnijih tekstova

Služenje računarom

Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

(molimo Vas da navedete od kada posjedujete vozačku dozvolu i da li vozite automobil)

Izjave

 • Ovim izjavljujem po punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji odgovori na gore navedena pitanja, kao i ova izjava, istiniti, potpuni i tačni.
 • Izjavljujem da mi je poznato da u slučaju predaje dokumenata ili davanje lažne izjave mi može prestati radni odnos u skladu odredbama Zakona o radu

NAPOMENA: Informacije prikupljene ovim upitnikom smatramo povjerljivima i biće korištene samo i jedino u svrhu selekcije kandidata za određeno radno mjesto u Ekopaku d.o.o. i u druge svrhe se neće koristiti i neće se proslijeđivati trećim licima.