BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Projekti

12 12.13.

U općini Kladanj razgovarano o uspostavi sistema odvojenog odlaganja ambalažnog otpada

Jusuf Čavkunović, načelik općine Kladanj  sa saradnicima i Amela Hrbat, direktorica Ekopaka, su u  srijedu 11. decembra  održali sastanak na kojem je razgovarano o pokretanju projekta "Odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Kladanj". 

 Projekat koji će podrazumijevati uspostavu eko otoka u Kladnju i Stuparima kao i prikupljanje ambalažnog otpada putem eko vreća, zajednički će implementirati Općina Kladanj, Ekopak i JKP Komunalac Kladanj.

U okviru ovog projekta planirano je i održavanje edukativnih radionica za učenike svih osnovnih škola,jedne  srednje škole i jedne predškolske ustanove u Općini Kladanj. Osnovni cilj je da se učenicima pruže kvalitetne informacije o posljedicama nepravilnog postupanja sa otpadom, te prednostima odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada.

Na osnovu svih prezentiranih i prodiskutovanih detalja općina Kladanj će Ekopaku dostaviti prijedlog realizacije projekta, na osnovu čega će se definisati uslovi i faze njegove implementacije.

DSC09568.JPG
DSC09572.JPG
DSC09571.JPG
DSC09569.JPG

Arhiva