BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Projekti

10 02.22.

U 2021. godini stopa reciklaže staklene ambalaže povećana za 27% u odnosu na 2020. godinu: Projekat “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu” postiže zapažene rezultate

U sklopu regionalnog projekta “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu” koji se u Bosni i Hercegovini implementira u Bihaću, Novom Travniku, Konjicu i Ilidži, ukupno je predato na reciklažu više od 150 tona staklene ambalaže, što je za 27% više nego u 2020. godini.

Tako su građani Novog Travnika prikupili više od 89 tona, Bihaća više od 49 tona, Konjica više od 13 tona i Ilidže više od 3 tone staklene ambalaže.

Treba napomenuti da je u sklopu projekta puno urađeno i na infrastrukturi za prikupljanje staklene ambalaže, pa su ove četiri lokalne zajednice u kojima se projekat implementira dobile 190 specijalnih kontejnera – tzv. zvona za odlaganje staklenog ambalažnog otpada, koji su postavljeni na frekventna mjesta.

Također je implementirana i promocija projekta u kojoj su građani informirani i educirani o načinu odlaganja staklene ambalaže, a posebna pažnja je posvećena ugostiteljskim objektima koji su uključeni u realizaciju projekta.
    
Projekat “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu” u Bosni i Hercegovini realizuje prvi operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH „Ekopak“, Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Asocijacija za ekonomski razvoj (REDAH), te  javna komunalna preduzeća u pomenutim gradovima i općini.

„Zadovoljni smo rezultatima u 2021. godini, pogotovo imajući u vidu da je i u ovoj godini pandemija značajno uticala i na privredne subjekte i na građane. Jedan od ciljeva projekta je povećati stepen reciklaže staklene ambalaže za 20%, a mi smo uspjeli povećati za 27%, što je izvrstan rezultat.“, kazala je 

Amela Hrbat direktorica Ekopaka, te naglasila da su u svim lokalnim zajednicama u kojima se provodi projekat zabilježili znatan rast prikupljanja staklene ambalaže.

Tako je u Općini Ilidža prikupljeno čak 115% više nego u 2020. godini, u Bihaću 77%, u Novom Travniku 4% i Konjicu 97%.


Projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ se sprovodi u okviru programa razvojnog partnerstva sa privatnim sektorom (develoPPP), a finansiran je od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), kao i prvog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini „Ekopak“, a pored Bosne i Hercegovine Projekat se implementira i u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. 
 

Kontjeneri.jpg
Reciklaza_Stakla_BOSNA.jpg

Arhiva